Увага, конкурс!

ПОЛОЖЕННЯ про міський етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»

 Загальні положення

Це положення визначає порядок проведення міського етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» на тему «Збереження біорізноманіття» (далі – Фестиваль), координатором якого виступає Центр еколого-натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради (далі – ЦЕНТ БМР).

Фестиваль проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для учнів позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів (далі – учні) з метою формування в них екологічної культури засобами кіно-та фотомистецтва.

Завданнями Фестивалю є: виховання у учнів любові до рідного краю; екологічне та естетичне виховання учнів; пошук  нових  форм  і  методів  формування  в  учнів  навичок природоохоронної  та просвітницької діяльності.

Порядок і строки проведення Фестивалю

Фестиваль проводиться у три етапи:

I етап – міський;

II етап – обласний;

ІІІ етап – Всеукраїнський (фінальний).

Організаційний комітет Фестивалю

Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету: визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету; керує  роботою  з  організації,  підготовки  та  проведення  міського  етапу Фестивалю.

Члени організаційного комітету: здійснюють  організаційну  роботу  щодо  проведення  міського  етапу Фестивалю; забезпечують порядок проведення міського етапу Фестивалю.

.Секретар організаційного комітету: оформляє  документацію  щодо  проведення  та  підбиття  підсумків Фестивалю; сприяє  висвітленню  результатів  Фестивалю  на сайті.

Журі Фестивалю

Для  підбиття  підсумків  Фестивалю  створюється  журі,  до  складу якого  входять  педагогічні  та  науково-педагогічні  працівники загальноосвітніх, професійно-технічних  і позашкільних навчальних закладів, фахівці  у  галузі  кіно-  та  фотомистецтва,  представники  громадських організацій екологічного спрямування  (за згодою).

Члени журі: забезпечують  об’єктивність  оцінювання  робіт  учасників  під  час проведення Фестивалю; заповнюють оціночні протоколи; визначають переможців та призерів Фестивалю.

Учасники Фестивалю

У  Фестивалі  беруть  участь  учні  загальноосвітніх,  професійно-технічних  і  позашкільних  навчальних  закладів –  автори  фото-,  слайд-  і відеоматеріалів про дослідницьку та природоохоронну діяльність учнівських колективів.

Для  участі  у  міському  етапі  Фестивалю  до  організаційного  комітету подаються такі документи:  заявка на участь у міському етапі Фестивалю за формою згідно з додатком до цього Положення.

Програма  Фестивалю та вимоги до робіт учасників

Проведення  міського  етапу Фестивалю  здійснюється  за програмою, яка включає: конкурс робіт учасників у номінаціях «Кращий відеофільм», «Кращий  відеоролик (відеокліп)», «Кращий  слайд-фільм», «Краща  фоторобота»  на тему Фестивалю, визначену організаційним комітетом.

Відеофільм  повинен  бути  записаний  на  диск CD-R, CD-RW  або DVD-R, DVD-RW.  Програма  для  запису  − Windows Move Maker,  формат AVI, MPEG4.  Тривалість відеофільму – до 15 хвилин.

Для  участі  в  конкурсі  робіт  у  номінації «Кращий   відеоролик (відеокліп)» учасник представляє роботу в довільній формі відеоролик або відеокліп.  Відеоролик  або  відеокліп  повинен бути записаний на диски CD-R, CD-RW або DVD-R, DVD-RW. Програма для запису − Windows Move Market, формат – AVI, MPEG4.  Тривалість відеоролика (відеокліпу) − до 7 хвилин.

Для  участі  в  конкурсі  робіт  у  номінації  «Кращий  слайд-фільм» учасник  представляє  слайд-фільм  на  тему  Фестивалю,  записаний  на  диск  CD-R або CD-RW. Програма для запису − Power Point 2003.   Кількість слайдів − до 20.

Для  участі  в  конкурсі  робіт  у  номінації  «Краща  фоторобота» учасник  представляє  комплект  із 5  односюжетних  кольорових  або  чорно-білих фотографій на тему Фестивалю.

Розмір фотографій – формат А4 (24 х 30 см).  Всі номінаційні роботи  представлені українською мовою.

До  конкурсних  робіт  додається  інформація,  в  якій  зазначаються такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові автора;  вік автора; клас;  найменування навчального закладу, який представляє автор; тема роботи; коротка анотація на роботу; місце проживання автора;   контактний телефон, електронна адреса автора (за наявності).

Журі  міського  етапу Фестивалю  відбирає  найкращі  роботи  учасників за такими критеріями: відповідність темі Фестивалю, повнота її розкриття; власна творча неповторність;

актуальність порушеної проблеми; науковий підхід до вирішення порушеної проблеми;  пізнавальне та виховне значення роботи; рівень майстерності; якість виконаної роботи.

Конкурсні роботи надсилаються до 25 січня 2020 року за адресою: ЦЕНТ БМР, вул. Короленка, 3-а. Телефон для довідок: (04563)5-36-50. E-mail: sun-bcekolog@ukr.net

Визначення і нагородження переможців Фестивалю

Переможці  Фестивалю  визначаються  журі  в  кожній  номінації окремо за загальною кількістю набраних ними балів.  Переможцем у кожній номінації Фестивалю є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Переможці міського етапу Фестивалю будуть нагороджені грамотами управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та Центру еколого-натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради. Орієнтовна дата нагородження 2 лютого 2020 року о 15.00 за адресою: вул. Короленка, 3-а. Додаткова інформація про підсумки та нагородження переможців міського етапу Фестивалю розміщуються на сайті ЦЕНТ БМР за адресою: https://www.cent-bc.com.ua/

Кращі матеріали направляються для участі в обласному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» до КЗ КОР «ЦТДЮК».

 

Додаток до Положення

про міський етап Всеукраїнського юнацького фестивалю

 «В об’єктиві натураліста»

Заявка

на участь у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста»

Прізвище: ________________________________________________________

Ім’я: ___________________________________________________________

По батькові: ______________________________________________________

Найменування  загальноосвітнього (професійно-технічного,  позашкільного)

навчального   закладу: ______________________________________________

_________________________________________________________________

Місцезнаходження  загальноосвітнього (професійно-технічного,

позашкільного) навчального закладу: _________________________________

_________________________________________________________________

Вік: ______  років; клас _____

Номінація (необхідне підкреслити): кращий відеофільм;  кращий  відеоролик

(відеокліп);  кращий слайд-фільм;  краща фоторобота.

Назва конкурсної роботи:

________________________________________________________________

Коротка анотація конкурсної роботи:  _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна адреса

учасника:__________________________________________________________

_________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи керівника конкурсної

роботи____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________        ________         ____________________________

(посада керівника закладу)       (підпис)                         (П.І.Б.)

М.П.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *