Психологічна служба

Психологічна служба діє у закладі з 2005 року.

Враховуючи соціально-психологічні проблеми, що існують у дитячому і підлітковому середовищі та профільність даного позашкільного навчального закладу, проблемою, над якою працює психологічна служба ЦЕНТ БМР є: підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу в умовах закладу позашкільної освіти.

Основні види діяльності психологічної служби ЦЕНТ БМР:

1.Психодіагностична робота – психологічне обстеження вихованців, їхніх колективів та моніторинг змісту й умов їх індивідуального розвитку. Виявлення рівня сформованості основних психічних процесів пізнавальної та особистісної сфери гуртківців.

2. Психопрофілактична робота– своєчасне запобігання відхилень у психофізичному розвиткові та становленні особистості, міжособистісних стосунках, уникнення конфліктних ситуацій в освітньому процесі тощо. У руслі даного напрямку передбачається розробка програми та викладання гуртка з психології.

3. Корекційно-розвивальна робота – застосування психолого-педагогічних заходів, щоб усунути відхилення у психофізичному та індивідуальному розвиткові та поведінці, схильність до залежностей і правопорушень, подолати різні форми девіантної поведінки, формувати соціально корисну життєву перспективу. Забезпечує надання всього спектра психологічної допомоги – передбачає проведення соціально-психологічних тренінгів з метою розвитку самосвідомості й особистісного росту, вивчення впливу алкоголю, тютюнопаління, наркотичних речовин на здоров’я й психіку людини та соціальну адаптацію.

4. Організаційно-методична робота – організація та планування діяльності, психолого-методичне забезпечення освітнього процесу інноваційними технологіями. Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор з вихованцями, педагогічними працівниками й батьками. Підбір матеріалів до виступів на педрадах, семінарах для педагогів, батьківських зборах. Участь у навчально-методичних семінарах.

5. Психологічна просвіта– формування соціокультурного середовища та зовнішніх умов, що впливають на розвиток та саморозвиток особистості.

6. Консультативна робота – основна форма індивідуальної та групової роботи з учасниками освітнього процесу (педагоги, батьки, діти), які звернулися за допомогою.

Основними завданнями у справі надання психологічної допомоги є: консультативна допомога у розв’язанні гострих життєвих проблем, криз, внутрішніх конфліктів; консультативна та психотерапевтична допомога у виробленні адекватних форм поведінки, комунікативних умінь у різноманітних життєвих ситуаціях;сприяння розв’язанню конфліктів у педагогічних та дитячих колективах у позитивному ключі;створення умов для усвідомлення особистістю ефективних засобів дії, що дозволяють їй жити вільно та відповідально, згідно з морально-етичними принципами.