Палітра

Керівник гуртків – Жук Інна Володимирівна

      Під час занять у гуртку «Палітра» діти знайомляться з основними поняттями в мистецтвознавстві. Натомість вчаться створювати прекрасне засобами образотворчого мистецтва, розвивають естетичні смаки, дбайливо ставляться до надбань української та світової культури, а також вчаться дбати про духовні цінності та традиції української культури.

                                      «Флористика та живопис»

Керівник гуртка – Жук Інна Володимирівна

         На базі Центру еколого-натуралістичної творчості діє гурток «Флористика та живопис».

      Під час занять вихованці вивчають природу, розвивають естетичні якості і досягають високого рівня внутрішньої культури особистості. Метою навчальної програми є формування особистості у процесі опанування квіткового дизайну, флористики і живопису. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей як: пізнавальна – засвоєння знань з аранжування та флористики, ознайомлення зі світом квітів, основами живопису; формування інтересу до народних традицій, пов’язаних з квітами, народними святами та обрядами; практична – формування вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, формування вмінь самостійного розроблення квіткового дизайну, виготовлення квітів та квіткових композицій з різних матеріалів у різноманітних сучасних та традиційних техніках, а також вміння застосовувати знання на практиці.