Методична служба

Центр еколого-натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради виконує важливі організаційно-методичні функції та допомагає дітям оволодіти додатковими знаннями,  сформувати у них уміння та навички за інтересами, забезпечити потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному, фізичному розвитку. Головним завданням методичної служби закладу є створення умов і можливостей для керівників гуртків щодо оволодіння передовими технологіями навчання і виховання.

      У наш час все більшого значення набуває розвиток таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті знання. Зокрема, розвиток творчих властивостей дитини як здатність генерувати ідеї, застосовувати ці ж знання й уміння в нових ситуації, обставинах, гнучкість розуму.

ЦЕНТ БМР – це  сучасний позашкільний заклад, який задовольняє інтелектуальні  потреби дитини, розвиває її творчий потенціал, сприяє вибору майбутньої професії. Наша установа — це складний механізм, від злагодженої роботи якого залежить комфортне почуття як вихованців, так і педагогічних працівників. Важливу роль в організації навчально-виховного процесу позашкільного закладу, роботі з дітьми, співпраці з педагогами загальноосвітніх навчальних закладів та батьками відіграє компетентна, креативна особистість педагогічних працівників.